Amsterdam zitgroep

Amsterdam Inzichtmeditatie
Locatie:
WG terrein, Spiegelzaal
Ketelhuisplein 41
1054 RD
Amsterdam
Activiteiten:

Op 1 mei 2023 start een nieuwe meditatiegroep voor mensen die samen willen mediteren en een commitment met elkaar aan willen gaan van aanwezigheid en betrokkenheid.
Voor mensen die elkaar willen ondersteunen en inspireren op het pad van inzicht en bevrijding.
Voor mensen die willen delen in de energie en geborgenheid van een zitgroep.

Er is gelegenheid tot zit-, loop- en mettameditatie. Na afloop is er ruimte voor uitwisseling. De meditaties verlopen in stilte, en worden niet begeleid. Daarom is het noodzakelijk dat je voldoende ervaring hebt om zelfstandig te mediteren.
De inhoud en vorm van de bijeenkomsten kunnen in onderling overleg verder ontwikkeld en aangepast worden, naar behoefte en inzicht.
De voorkeur gaat uit naar een frequentie van eens in de veertien dagen, op maandagen van 20.00 uur tot ca. 21.30 uur. Maar je bent ook welkom als je eens per maand wilt komen.

We delen de huurkosten met de deelnemers, en streven daarbij naar een bijdrage tussen de €10,- en €15,- per persoon per maand.
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers.
De bijdrage wordt vooraf betaald over een periode van drie maanden.

WEL BEGELEIDING?

Er bestaat al lange tijd een andere groep, waarbij de metitaties wel worden begeleid. Deze blijft bestaan. Dus als je graag begeleiding wilt, ben je daar van harte welkom. Momenteel komt deze groep nog elke maandag van 19.30 tot 21.00 uur bijeen. Maar vanaf 3 april verandert dit; dan wordt het  wekelijks van 18.00 tot 19.30 uur. Meer hierover kan je lezen op https://www.amsterdaminzichtmeditatie.nl/open-meditatie-avond/. Daar staat ook hoe je je kunt aanmelden.

Informatie:
Peter Stravers