Vipassana retraite

Gepubliceerd op: 20 Mar 2021

Milde aandacht

Milde aandacht betekent dat de opmerkzaamheid vergezeld gaat met zorgzaam-heid.

We ontwikkelen milde aandacht door te oefenen met ons te openen voor onze ervaringen en deze niet af te wijzen.
Deze vriendelijke intentie helpt om zicht te krijgen op wat er in ons leeft en daar met wijsheid en compassie bij te zijn. Dit leidt tot kalmte en bevrijdende inzichten.