Vipassana meditatieretraite

Vertrouw op niet-weten

Centraal in deze week staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt. Het thema van deze week is “vertrouw op niet-weten”. Opmerkzaam zijn brengt je bij de realiteit, zoals ze is. Zonder onze ideeën, concepten, verwachtingen er aan toe te voegen, met frisse ogen kijken. Opmerkzaamheid steunt het openen voor de essentiële aspecten van mens zijn. Hoe dichter we bij onszelf komen, hoe universeler het wordt.

Leraren: 
Ank Schravendeel en Joost van den Heuvel Rijnders
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
De prijs voor een 2 persoonskamer en 3 vegetarische maaltijden per dag is 599,- en voor een 1 persoons kamer 649,-. Dat is inclusief een laken- en handdoekenpakket. Indien financiën een belemmering zijn om je in te schrijven, dan kun je gebruik maken van het ondersteuningsfonds van de SIM en contact opnemen met Jochum Stienstra (voorzitter SIM) tel 06 – 24999618.
Aanvang: 
zondag, 16 februari, 2020
Starttijd: 
18:30
Eind: 
zondag, 23 februari, 2020
Eindtijd: 
15:00
Gebouw: 
Meeuwenveen
Plaats: 
Havelte

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Laura Tibben
Organisatie: 
SIM

Tijdens deze retraite oefenen we volgens een schema met voornamelijk zit- en loopmeditatie. Er zijn dagelijks begeleide meditaties, een lezing en mogelijkheid voor een uitwisselingsgesprek. In de middag is er een periode waarbij deelnemers worden uitgenodigd om een eigen ritme te vinden van zit- en loopmeditaties. Dit ondersteunt de ontspanning en het vertrouwen in de oefening. We maken gebruik van twee gebouwen, dus er zijn twee grotere meditatiezalen beschikbaar.

Inschrijving voor deze retraite vindt plaats door het aanmeldformulier op de website van de SIM in te vullen en dit formulier te verzenden naar Laura Tibben: lauratibben@gmail.com

Het inschrijfbedrag over te maken op NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding: retraite 16-23 feb. 2020

Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenstemt met de tenaamstelling van de rekeninghouder. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Je wordt erop attent gemaakt dat bij inschrijving voor een SIM-retraite de “Algemene voorwaarden” van kracht zijn zoals die op de website van de SIM (www.simsara.nl) en vanaf het septembernummer 2009 in de SIMsara zijn vermeld. Aangeraden wordt deze te lezen.

Dana
Al sinds de tijd van de Boeddha worden leringen en meditatie onderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid (dana, donatie) De hoogte van het inschrijfbedrag is bepaald door direct te maken kosten. De begeleiders krijgen slechts hun reis en verblijfkosten vergoed. Aan het eind van de retraite is gelegenheid om dana te geven voor de begeleiders.

Voor inhoudelijke vragen over deze retraite kan je contact opnemen met Joost van den Heuvel Rijnders: joost@inzichtmeditatie.com

Deze cursus wordt geleid door:
Ank Schravendeel

Ank Schravendeel, beoefent Vipassana meditatie sinds 1988. Ank leerde vipassana van Johan Tinge, de Thaise meditatieleraar Mettavihari en Frits Koster. Vanaf 2004 verdiepte ze zich in metta meditatie bij Visu Teoh en Christina Feldman. Sinds 2010 zijn Patricia en Charles Genoud haar leraren, die Vipassana en metta meditatie combineren. Ank begeleidt retraites sinds 2007, ze liep daarvoor stage bij Frits Koster. Meer info: https://ankschravendeel.nl/

Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders (1975) begon in 1995 met het beoefenen van inzichtmeditatie. In Nederland deed hij vele retraites onder verschillende leraren. Na zijn studie geschiedenis vertrok hij naar Azië en mediteerde bijna 3 jaar intensief in Birma en Nepal. Daar ontving hij onderricht van enkele bekende Birmese leraren waaronder Sayadaw U Pandita. Sinds zijn terugkomst in Nederland begin 2005 begeleidt hij meditatieactiviteiten in de regio Overijssel. In 2017 verscheen zijn boek ‘Terug naar de markt’ (Asoka) over het toepassen van het boeddhisme in het dagelijks leven. Meer info: www.joost-meditatie.nl

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”