Vipassana meditatie retraite

Milde aandacht

Milde aandacht is aandacht met de bereidheid je open te stellen voor wat je ervaart, wetend wat je ervaart zonder die ervaring te willen veranderen. Milde aandacht betekent een niet-afwijzende aandachtigheid. We ontwikkelen milde aandacht door te oefenen vanuit een innerlijke houding van ontvankelijk zijn en van welwillendheid. Daardoor kunnen we zicht krijgen op de onderliggende reactiepatronen van onze geconditioneerde hart-geest, ons wezen; we kunnen voorkeur en weerstand opmerken, maar ook of er sprake is van `absent minded` zijn. We leren meer in contact te zijn met de natuurlijke aard van ons wezen en leren ons te verzoenen met de veranderlijkheid en oncontroleerbaarheid van het leven. Vanuit deze groeiende inzichten ontwikkelen we gaandeweg compassie, innerlijke vrede en gelijkmoedigheid.

In de retraite beoefenen we zit- en de loopmeditatie.We beginnen elke dag met yoga/mindful bewegen. Er zijn korte perioden van informele meditatie. Iedere dag zijn er meditatie instructies met een begeleide meditatie. s ’Avonds is er een dhammalezing. Ter ondersteuning van het meditatieproces zijn er individuele- en groepsinterviews.
Van deelnemers wordt gevraagd dat ze het totale programma volgen, in overleg met de begeleiders kan daar soms van af geweken worden. Het dagelijkse programma begint `s morgens om 6.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

VOOR WIE: De retraite is geschikt voor mediterenden die hun meditatiebeoefening willen verdiepen. Deelnemers worden voorondersteld bekend te zijn met vipassana meditatie. Ook degenen die een opleiding tot mindfulness trainer volgen of mindfulness beoefenen zijn van harte welkom.

Leraren: 
Ria Kea en Riët Aarsse
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
De verblijfskosten voor deze 6 daagse retraite zijn €415. Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten vormen een belemmering, dan kun je contact opnemen met Hans Gijsen (SIM) 0620233245. Inschrijving voor deze retraite vindt plaats - door het aanmeldformulier op de website www.simsara.nl in te vullen en DIT FORMULIER te VERZENDEN OF MAILEN NAAR: naar info@riakea.nl - en door overschrijving van het inschrijfbedrag op IBAN rekeningnummer: IBAN: NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding: retraite 28/5-2/6-2019 Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen. DANA: Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana. Vanaf de tijd van de Boeddha wordt meditatieonderricht gezien als een daad van vrijgevigheid. Aan het einde van de retraite is er gelegenheid om vrijgevigheid te beoefenen aan de leraren.
Aanvang: 
dinsdag, 28 mei, 2019
Starttijd: 
15.00 uur
Eind: 
zondag, 2 juni, 2019
Eindtijd: 
14.00 uur
Gebouw: 
De Weijst
Plaats: 
Handel

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Ria Kea
Telefoon: 
Ria Kea: 0613654059 (bij voorkeur tussen 9.00-9.30 uur ma. t/m vrij.)
Emailadres: 
Deze cursus wordt geleid door:
Ria Kea

Ria Kea beoefent vipassana- en mettameditatie sinds 1998 bij oosterse en westerse leraren. Vanaf 2008 volgt zij jaarlijks 6/8 weken retraites bij Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally en Guy Armstrong (IMS Amerika). Van Charles en Patricia Genould leert zij vipassana en mettameditatie te combineren. Zij volgde Insight Dialogue bij Gregory Kramer en Mindful communication bij Susan Gillis Chapman. Sinds vele jaren begeleidt zij vipassana/mettameditatie. Zij geeft wekelijks vipassanameditatie in Amsterdam (de Pijp).

Riët Aarsse

Riët Aarsse was de afgelopen jaren half time in Azië voor beoefening, studie van de boeddhistische psychologie en dhamma service. In Nederland begeleidt ze meditatie, geeft ze cursussen en organiseert ze retraites voor verschillende sangha's. Haar beoefening is gefundeerd in vipassana vanuit de Mahasi traditie, en heeft zich verbreed en verdiept met mettameditatie en Insight Dialogue. Ze heeft lange retraites gevolgd bij westerse en oosterse leraren. Mediteren en haar ervaring en kennis delen, is diep geïnspireerd door de heilzame veranderingen die de dhamma kan brengen in en tussen mensen. De lessen van de Boeddha vertaalt ze op een heldere wijze naar het leven in het westen.

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”