Tekstuele tradities en praktijken van het boeddhisme

Keuzevak VU

Het Boeddhistisch Seminarie van de Faculteit Theologie en Religie van de VU biedt dit keuzevak aan als onderdeel van de 1-jarige opleiding Spiritual Care. Deze cursus is open voor gasten, zoals mindfulness trainers en/of beoefenaars van het boeddhisme met grote interesse in de bronnen van de hedendaagse oefening.

Begeleider(s): 
Riët Aarsse
Taal: 
NL
Kosten: 

Kosten:
De kosten voor deze cursus zijn:
€ 149 per individuele deelnemer.
€ 398 voor CPD deelnemers met werkgeversbijdrage.

Aanvang: 
woensdag, 7 februari, 2024
Starttijd: 
Sessies op woensdag van 19.00-21.00 uur.
Eind: 
woensdag, 15 mei, 2024
Plaats: 
Amsterdam

Meer informatie

Contact: 
Dr. Elza Kuijk
Organisatie: 
VU
E-mailadres: 

Inhoud
Naar welke essenties verwijzen de sutta’s (leerredes) en hoe verhoudt zich dit tot de gedetailleerde beschrijvingen van de mind, afhankelijke ontstaan en verlichting in de boeddhistische psychologie (Abhidhamma)? In deze cursus bestuderen we de wijsheidsleringen in de vroege boeddhistische teksten en vergelijken we vertalingen van sleutelbegrippen in het Pali. Hiermee worden visies op de mind (bewustzijn) en de rol van het cultiveren van de mind (bhavana) helderder. Dit zal worden vergeleken met hedendaagse en neuropsychologische inzichten in bewustzijn en beoefeningen.
In deze cursus wordt o.a. SuttaCentral gebruikt. SuttaCentral is een online verzameling van de vroege boeddhistische teksten, die bekend staan als de Tipiṭaka of "Drie Manden". Deze worden toegeschreven aan de Boeddha of zijn vroegste discipelen, die ongeveer 2500 jaar geleden in India onderricht gaven. SuttaCentral bevat de teksten in de originele talen, vertalingen in moderne talen en uitgebreide reeksen parallellen die de relatie tussen alle teksten laten zien. Het is een bron van onschatbare waarde voor zowel academische onderzoekers als leken die meer willen weten over de fundamenten van het boeddhisme.
We zijn verheugd dat Eerwaarde Vimala van het Tilorien Klooster (België) SuttaCentral zal introduceren. Samenwerkend met een team van ontwikkelaars en Pali experts, heeft Ayya Vimala gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan SuttaCentral en BuddhaNexus.

Doel. De cursus is gericht op het vergroten van kennis over de vroege boeddhistische teksten uit de Pali canon door de inhoud van de leerredes te onderzoeken in relatie tot boeddhistische psychologie. Door middel van studie, vergelijking, discussie, dhamma contemplatie methoden, voorbeelden van chanten, vertaling en beoefening zal inzicht en kennis worden verdiept.

Deze retraite wordt begeleid door:
Riët Aarsse
Riët Aarsse is onderzoekspsycholoog en diep geworteld in de dhamma. Ze studeerde en oefende met gerenommeerde leraren en geleerden in zowel het Oosten als het Westen. Ze is leraar Insight Dialogue (meditatie-in-interactie) en retraite begeleider inzichtsmeditatie (vipassanā).