Vacature SIM-bestuur

Gepubliceerd op: 25 Jul 2021

SIM zoekt secretaris

Binnenkort komt de vrijwilligersfunctie van secretaris van de SIM vrij. De huidige secretaris heeft deze functie drie jaar vervuld en gaat nu ruimte maken voor andere activiteiten. Misschien is dit iets voor jou of ken je iemand die in het profiel past.

Profiel
Voor deze bestuursfunctie denken wij aan iemand die voldoet aan het volgende profiel:
* plezier hebben in schrijven, organiseren, uitzoekwerk en ondersteuning van het bestuur en de SIM-achterban;
* open minded en samenwerkingsgericht;
* constructief kunnen meedenken over algemene bestuursaangelegenheden (de secretaris is tevens bestuurslid);
* actief beoefenaar van inzichtsmeditatie;
* onderschrijft de vijf boeddhistische leefregels.

Werkzaamheden
De hoofdtaken van de secretaris zijn:
* vergaderingen voorbereiden (datumplanning, agenda opstellen, vergaderstukken schrijven/verzamelen en verzenden);
* actie- en besluitenlijsten opstellen en de voortgang bewaken;
* inhoudelijke inbreng leveren in bestuursvergaderingen;
* bestuursbesluiten (mede) uitvoeren;
* mailaccount secretaris@simsara.nl beheren;
* adresbestanden actueel houden;
* online mailings verzorgen.

Tijdbesteding
Het SIM-bestuur vergadert circa zes keer per jaar. In de helft van de gevallen gebeurt dit online. De tijdbesteding aan de functie van secretaris kan worden ingeschat op circa vier uur per week.

Vrijwilligerswerk
In beginsel worden alle werkzaamheden voor de SIM door vrijwilligers uitgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor bestuursfuncties. Er is een onkostenvergoeding en de mogelijkheid om periodiek gratis een SIM-retraite te volgen.

Interesse?
Neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting Inzichts Meditatie, Peter Nieuwenhuizen, voor een oriƫnterend gesprek. Zijn mailadres is: voorzitter@simsara.nl