Retraiteweekend voor 18-35 jarigen uit Nederland en België

Een weekend in stilte, met aandacht voor jezelf, voor ontspanning en inzicht

Tijdens dit weekend verkennen we met een groep van jongvolwassenen (18-32) meditatie. Centraal staat de oefening in aandacht, het helder en mild kijken naar ervaringen die in het hier en nu opkomen. Zo ontwikkelen we helderheid, vriendelijkheid en inzicht in onszelf.
Het weekend verloopt grotendeels in stilte en het programma bestaat uit dagelijkse meditatie-instructies, stilte meditaties, groeps en individuele uitwisselingsgesprekken met de leraren.

This retreat is fully booked!
Leraren: 
Joost van den Heuvel Rijders en Nikki Bogman
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
€ 160,- op basis van een eenpersoonskamer en heerlijke vegetarische maaltijden per dag. Alle deelnemers hebben een eenpersoonskamers. Voor de avondmaaltijd op vrijdagavond wordt € 15 extra gerekend. Voor hen die een uitkering hebben of om andere reden dit bedrag niet kunnen betalen kunnen € 99 betalen. De begeleiders zijn op basis van dana / donatie aanwezig. Na afloop is er een gelegenheid voor het geven van een donatie naar eigen mogelijkheden en behoefte. Indien financien een belemmering zijn om je in te schrijven, dan kun je gebruik maken van het ondersteundingsfonds van de SIM en contact opnemen met Jochum Stienstra (voorzitter SIM) tel 06 – 24999618.
Aanvang: 
vrijdag, 6 september, 2019
Starttijd: 
20:00
Eind: 
zondag, 8 september, 2019
Eindtijd: 
16:00
Gebouw: 
De Weyst
Plaats: 
Handel

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Ilse Jong - van den Bergh
Organisatie: 
SIM

Iedereen is welkom in dit weekend – beginnende en ervaren mediterenden. Misschien is het voor jou ook een mooie gelegenheid om een vriend te introduceren in de meditatie. Het lerarenteam bestaat uit twee enthousiaste en ervaren mediterenden die meditatie toegankelijk willen maken voor jongeren. We nodigen alle deelnemers uit om in een open, vriendelijke en niet-dogmatische sfeer naar jezelf en ervaringen te kijken.

Het kan zeer inspirerend zijn om samen met leeftijdsgenoten te mediteren. Tijdens het weekend zullen er momenten zijn om ervaringen te delen en vragen te stellen over de meditatie. We zullen aandacht besteden aan de vraag op welke manier we de meditatie kunnen toepassen in het dagelijks leven. Er is ook gelegenheid om te wandelen en te genieten van de prachtige kloostersfeer van De Weyst. Tevens zal er tweemaal yoga worden aangeboden door Nikki Bogman.

Tijden: Aanvang is vrijdag 19.30, deelnemers kunnen een broodmaaltijd nuttigen om 17.30. Wij hopen dat iedereen daar gebruik van maakt. Het verkeer kan op vrijdagavond namelijk voor vertraging zorgen. Houd daar rekening mee. Daarnaast is het aan te bevelen dat je gebruik maakt van de maaltijd zodat je rustig kan aankomen en kan kennismaken met de rest van de deelnemers, de begeleiders en de locatie.

Vervoer
Met het openbaar vervoer is Handel niet eenvoudig te bereiken. We gaan er dan ook vanuit dat alle deelnemers die met de auto komen bereid zijn om een lift aan te bieden vanuit bijvoorbeeld Utrecht / Den Bosch / Nijmegen / Tilburg / Eindhoven / Antwerpen. Er wordt een lijst gemaakt waarbij we de vraag en aanbod van een lift op elkaar afstemmen.

Inschrijving
Inschrijving voor deze retraite vindt plaats door overschrijving van het bedrag op NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie onder vermelding: retraite jong volwassen sep 2019. Als je naam als deelnemer niet overeenkomt met de naam op het bankafschrift, dan graag ook je naam vermelden.
Daarnaast wordt je verzocht het algemeen inschrijfformulier – zoals te vinden hierachter of op www.simsara.nl – volledig ingevuld te sturen per mail naar Ilse Jong - van den Bergh: ilsebergh@hotmail.com. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst en betalingen, geef je zo snel mogelijk op.

Algemene bepalingen
Bij inschrijving voor een retraite georganiseerd door de SIM gelden ‘Algemene bepalingen”, die je kunt vinden op www.simsara.nl en in de Simsara. Aangeraden wordt deze algemene bepalingen te lezen.
N.B. In geval je onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent, is het aangeraden om - alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met Joost van den Heuvel Rijnders (joost@inzichtmeditatie.com) en dit ook te bespreken met je behandelaar.

Contact
Voor andere vragen over deze retraite kan je contact opnemen met Ilse Jong - van den Bergh: ilsebergh@hotmail.com

Deze cursus wordt geleid door:
Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders (1975) is twintig jaar geleden begonnen met het beoefenen van inzichtmeditatie (vipassana). Hij deed een lange retraite van drie jaar in Birma en Nepal en begeleid sinds 2001 meditatie-activiteiten in Nederland en België. Hij is auteur van ‘Terug naar de markt’, een boek over het toepassen van het boeddhisme in het dagelijks leven. Meer info: www.joost-meditatie.nl

Nikki Bogman

Nikki Bogman (1993) is Kunstzinnig Therapeut, Yoga docent en betrokken bij de organisatie van Eigentijdse Jongeren. Hier organiseert ze evenementen speciaal voor jongeren die zich willen ontwikkelen op het gebied van spiritualiteit en bewust leven. In haar yogalessen neemt ze mensen mee de vertraging in, om echt te voelen wat er van binnen gebeurd.

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”