Online meditatie dag: De gevolgen van 'witte' voorrechten

Vipassana en Insight Dialogue

Op een meditatie-dag in Utrecht over 'Wit is ook een kleur', eindigden we met het benoemen van 'witte' voorrechten. Het werd een indrukwekkende lijst waaronder punten stonden zoals meer kans op werk, minder controle en verdachtmakingen, vaak kans op scholing, een taal hebben en spreken die iedereen verstaat, er vanzelfsprekend bij horen enzovoort. Wat betekenen deze voorrechten voor ons en welke gevolgen heeft dat in ons samen zijn en samenwerken met zwarte mensen.

Begeleider(s): 
Inez Roelofs en Nynke Humalda
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
Danabasis.
Aanvang: 
zaterdag, 30 mei, 2020
Starttijd: 
10.00 uur
Eind: 
zaterdag, 30 mei, 2020
Eindtijd: 
16.00 uur
Postcode: 
2321 XM
Plaats: 
Thuis

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Inez Roelofs en Nynke Humalda
Telefoon: 
071 5769581
Organisatie: 
Sangha metta
Deze retraite wordt begeleid door:
Inez Roelofs

Inez Roelofs (1943) Na een leerschool van ongeveer vijftien jaar dhamma beoefening, als kok en organisator bij Sangha Metta werd Inez assistent leraar en leraar. In haar werkzame leven was ze therapeut, supervisor en trainer. Ze is praktisch, humoristisch en direct. Ze vertrouwt op de directe ervaring. Metta en diversiteit zijn haar dierbaar. Ze begeleidt naast Vipassana ook themaretraites zoals, vrouwen die regie nemen, ouder worden, leven dood en bevrijding. Haar meditatieleraren zijn Jotika Hermsen. Eerw. Sujiva en Gregory Kramer. Ze is ook Insight Dialogue begeleider en deze meditatie in relatie, verdiept haar vaardigheid om de dhamma in het dagelijkse leven te integreren.

Nynke Humalda

Nynke Humalda (1954) is een lerares die de Dhamma grondig onderzoekt zowel in theorie als in de praktijk van de meditatie. Haar leraren zijn Jotika Hermsen, Eerw. Sujiva en Gregory Kramer. Door de keuze van leraar zijn, is de verbinding met Boeddha, Dhamma, Sangha gegroeid. Ze is betrouwbaar, eerlijk en hartelijk. Nynke ’s hart ligt bij retraites in omgaan met lijden en dood. Dit doet ze ook in het dagelijks leven in het ‘zijn’ met stervenden. Door Insight dialogue is de Dhamma een interpersoonlijke ervaring geworden met aandacht voor diversiteit. Insight dialogue maakt de vormgeving van vipassana meervoudig.