Nijmegen - Isight Dialogue

Judith Oostveen
Locatie:
Nijmegen
Activiteiten:

Tweewekelijkse oefengroep op maandagavond 19.45-21.45, op wisselende locatie.
Facilitatie door deelnemers. Voor deelname aan deze groep is ervaring met (Vipassana-)meditatie en Insight Dialogue nodig. Deelname na overleg.

Informatie: