Mildheid&Mindfulness

Meditatiedag in Amsterdam

Mindfulness verwijst naar een meditatietechniek die stamt uit het boeddhisme, zoals dat met name in Zuidoost Azië wordt beoefend. Bij deze meditatietechniek, die ook wel vipassanā- of inzichtmeditatie wordt genoemd, ontwikkelen we opmerkzaamheid: het vermogen erkennend gewaar te zijn van wat zich in het nu in of aan ons voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat wordt waargenomen. Door deze open aandacht kunnen allerlei verwerking- en bewustwordingsprocessen plaatsvinden en kunnen we innerlijke vrijheid ervaren. 

Mildheid - compassie -is het vermogen ons betrokken te voelen bij emotionele en/of fysieke pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en met de bereidheid en de moed hier stappen in te ondernemen. Mildheid is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Mildheid kan ontstaan bij het besef dat het lang niet altijd meevalt om mens te zijn. Gelukkig kunnen we waardevolle krachten zoals mindfulness, compassie en wijsheid cultiveren en ons innerlijk kompas hierop afstellen.

Tijdens de meditatiedag worden geleide oefeningen gedaan, zoals zit-, loop- en ligmeditatie. Hierbij staat het ontwikkelen van vriendelijkheid en opmerkzaamheid centraal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van ‘interpersoonlijke mindfulness-beoefening’; waarbij in tweetallen specifieke thema’s onderzocht worden middels meditatieve dialoog.

Leraren: 
Frits Koster
Kosten: 
25 euro. Dit is exclusief een bijdrage aan de begeleider obv vrijgevigheid (dana).
Aanvang: 
zondag, 31 maart, 2019
Starttijd: 
10 uur
Eind: 
zondag, 31 maart, 2019
Eindtijd: 
16 uur
Gebouw: 
Kerkstraat 441
Plaats: 
Amsterdam

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Riët Aarsse
Organisatie: 
Amsterdam Inzichtmeditatie

Je kan je aanmelden via de website van Amsterdam Inzichtmeditatie

Deze cursus wordt geleid door:
Frits Koster

Frits Koster (geb 1957) kwam in 1979 in aanraking met de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik gemediteerd en gestudeerd in Zuidoost Azië. Sinds 1988 begeleidt hij meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Frits is inmiddels uitgetreden, werkt als mindfulness- en compassietrainer in de GGZ en is verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Hij is auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka). Samen met Erik van den Brink heeft hij de cursus Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) opgezet, als een vervolg voor mensen die de cursus Mindfulness gevolgd hebben en behoefte hebben aan een grotere mate van (zelf)compassie in hun leven. Samen hebben zij de boeken ‘Compassievol leven’ (Boom, 2012) en ‘Compassie in je leven’ (Boom, 2015) geschreven.