Milde Aandacht

Vipassanameditatie-retraite

Milde aandacht is aandacht met de bereidheid je open te stellen voor wat je ervaart, wetend wat je ervaart zonder die ervaring te willen veranderen. Milde aandacht betekent een niet-afwijzende aandachtigheid.

Leraren: 
Ria Kea en Riët Aarsse
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
€459 op een eenpersoonskamer.
Aanvang: 
dinsdag, 19 mei, 2020
Starttijd: 
Vanaf 15.00 uur ontvangst en om 16.00 uur begint de retraite.
Eind: 
zondag, 24 mei, 2020
Eindtijd: 
14.00 uur.
Plaats: 
De Weijst (Handel) in Noord-Brabant.

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Ria Kea.
Telefoon: 
06 1365 40 59
Organisatie: 
Ria Kea
Emailadres: 

We ontwikkelen milde aandacht door te oefenen vanuit een innerlijke houding van ontvankelijk zijn en van welwillendheid. Daardoor kunnen we zicht krijgen op de onderliggende reactiepatronen van onze geconditioneerde hart-geest, ons wezen; we kunnen voorkeur en weerstand opmerken, maar ook of er sprake is van 'absent minded' zijn. We leren meer in contact te zijn met de natuurlijke aard van ons wezen en leren ons te verzoenen met de veranderlijkheid en oncontroleerbaarheid van het leven. Vanuit deze groeiende inzichten ontwikkelen we gaandeweg compassie, innerlijke vrede en gelijkmoedigheid.

Deze cursus wordt geleid door:
Ria Kea
Riët Aarsse

Riët is gegrepen door de wijsheid van de dhamma, de leer van de Boeddha, en geïnspireerd door de positieve veranderingen die de beoefening teweeg kan brengen in en tussen mensen. Intensieve beoefening in het Oosten en het Westen sinds 2010 en ze bestudeert met veel vreugde de Dhamma bij Oosterse en Westerse leraren. Op haar initiatief is Amsterdam Inzichtmeditatie opgericht (www.amsterdaminzichtmeditatie.nl).

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”