Insight Dialogue

Insight Dialogue is een boeddhistische oefening voor de ontwikkeling van wijsheid en mededogen door vipassana-meditatie in dialoog. Dat wil zeggen dat het een vorm van meditatie is, waarbij je in contact blijft met een gesprekspartner.
De kalmte en het inzicht die je in individuele meditatie ontwikkelt, wordt direct geïntegreerd in de interactie met die gesprekspartner. Hierdoor kom je van mens tot mens tot verdere bevrijding en een dieper inzicht.

Gregory Kramer
Het dagelijks leven staat bol van interpersoonlijke contacten. Wij ervaren veel plezier, maar ook stress in de contacten met andere mensen. Als je rust en concentratie opbouwt in individuele meditatie, gaan die dan ook vaak verloren op het moment dat je in contact treedt met anderen. Voor Gregory Kramer is dit aanleiding geweest een methode te ontwikkelen waarbij mindfulness/opmerkzaamheid toegepast wordt in dialoog met medemediterenden. De methode van Insight Dialogue wordt ondersteund door zes richtlijnen of instructies: Pauzeren, Ontspannen, Openen, Vertrouw het opkomen van verschijnselen, Aandachtig Luisteren en De Waarheid Spreken (Pauze, Relax, Open, Trust Emergence, Listen Deeply, Speak the truth). Deze instructies geven handvatten voor de wijze van mediteren en contempleren. Ze zijn geen doel maar een middel om je opmerkzaamheid te versterken, waardoor je leert gewaar te zijn van wat zich in je afspeelt terwijl je met iemand spreekt. Hierdoor ontstaan ruimte en inzicht.
In de retraites die Insight Dialogue als thema hebben, wissel je individuele vipassana-meditaties af met dialoogsessies. Door hier opmerkzaamheid in dialoog te oefenen, zul je ook de beoefening in het dagelijks leven sterk ondersteunen.

Deelnemers aan retraites en cursussen ervaren vaak verrassende inzichten:
*“I can better observe the reactivity in daily life, I can step back and experience more compassion for the other. When I use ‘OPEN’ I have more acceptance of myself…and the other.”
*“Thuis oefende ik met mijn partner en hij ging al automatisch meedoen.”
*“Ik stond face-to-face met mijn sociale angsten en het mirakel gebeurde dat die angsten verdampten.”

Insight Dialogue in Nederland
In 2009 kwam Gregory Kramer voor het eerst naar Nederland op initiatief van Bart van Melik. Sindsdien zijn er jaarlijks Insight Dialogue-retraites georganiseerd. Deze werden begeleid door Gregory zelf en samen met Phyllis Hicks en/of Bart van Melik en Sharon Beckman-Brindley. In oktober 2014 is de Nederlandse vertaling van dit boek verschenen bij uitgeverij Milinda met de titel: Insight Dialogue.

Oefengroepen
Op meerdere plekken in Nederland kan je Insight Dialogue beoefenen. Deze bijeenkomsten worden gefaciliteerd door mensen die meerdere retraites hebben gevolgd bij Gregory Kramer of een van de andere Insight Dialogue-leraren.
Op een aantal plekken worden introductiecursussen gegeven en je kan meedoen aan ID-oefendagen. Voor deelname aan de oefengroepen is (enige) ervaring nodig met Insight Dialogue en/of vipassana-meditatie. Je vindt deze oefengroepen onder Centra-Nederland