Insight Dialogue

Basiscursus in Den Bosch

Insight Dialogue (ID) is een vorm van meditatie-in-interactie. Door te mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen, wordt het makkelijker om opmerkzaam te zijn in het leven van alledag.

Begeleider(s): 
Nynke Humalda met assistentie van Chris van der Velden
Taal: 
Nederlands
Kosten: 

€75 (als bijdrage voor reiskosten van de begeleiders en huur)

Aanvang: 
donderdag, 6 oktober, 2022
Eind: 
donderdag, 30 maart, 2023
Eindtijd: 
De data zijn: 6 oktober; 20 oktober; 24 november; 22 december; 2 februari; 16 februari en 30 maart. Het is telkens van 19.00 uur tot 21.00 uur. Als je je aanmeldt doe je dat voor de hele cursus, dus voor zeven sessies.
Gebouw: 
Centrum 'de Poort'
Adres: 
Luijbenstraat 48
Postcode: 
5211 BT
Plaats: 
Den Bosch

Meer informatie

Contact: 
Chris van der Velden
Telefoon: 
06-50220848

Met ID cultiveren we meditatieve kwaliteiten, ontwikkelen we meditatie-in-relatie en contempleren we gezamenlijk over onderwerpen uit de Dhamma. Deze drie kernelementen vormen samen met de richtlijnen (meditatie instructies) de inhoud van het programma.
Er zijn 6 richtlijnen, of hulpbronnen van Insight Dialogue: pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op wat er opkomt, aandachtig luisteren en waarheid spreken. Deze richtlijnen versterken elkaar. Per bijeenkomst verdiepen
we ons in één van de richtlijnen.

Deze retraite wordt begeleid door:
Nynke Humalda
Nynke: “Insight Dialogue doorbreekt het isolement en levert een gedeelde ervaring op. In contact met anderen komen inzichten vaak sneller en directer aan de oppervlakte.” Na haar studie aan de Sociale Academie had Nynke diverse functies in het maatschappelijk werk. Onder meer bij volwasseneneducatie en FIOM (hulpverlening bij ongewenste zwangerschap, seksueel geweld, adoptie). Zij mediteert sinds 1988, eerst bij Mettavihari, Frits Koster en Jotika Hermsen. Zij is in 2016 benoemd tot leraar. Haar eigen leraren zijn, naast Jotika Hermsen, ook Bhante Sujiva, Henk van Voorst, Bart van Melik en Gregory Kramer. Ze heeft een achtergrond in tekentherapie, is initiatiefnemer van de retraite Leven, Dood en Bevrijding en begeleidt mensen op individuele basis aan de hand van het thema Leven en Sterven. Nynke heeft het vertrouwen dat iedereen kan groeien door met liefdevolle aandacht het eigen proces van denken, voelen en ervaren te volgen. Ook mensen met een stempel, zoals kanker, depressie enz. Nynke verbindt in haar manier van begeleiden rationaliteit met intuïtie. In sommige retraites past zij Insight Dialogue toe. Zij ziet de kracht van het samen ontwaken in dialoog, waardoor de brug naar het dagelijks leven gemakkelijk is te maken. Deelnemers aan retraites ervaren Nynke als betrokken, precies, serieus en eerlijk. Zij weet in de overdracht herkenbare koppelingen te maken tussen de boeddhistische leer en het dagelijks leven. Nynke schuwt het niet om haar eigen kwetsbaarheid onderdeel te maken van haar manier van lesgeven. Nynke begeleidt een eigen, doorgaande, meditatie-groep en een doorgaande Insight Dialogue groep in Leiden.
Chris van der Velden (assistent)
Chris: “Alles in het leven is voortdurend aan verandering onderhevig, onbevredigend en oncontroleerbaar. Geen enkele cel in ons lichaam is nog hetzelfde als toen we geboren werden. Hoe kunnen we anders zijn dan met wat er nu is?” Chris kwam in 2011 in aanraking met vipassana-meditatie, toen hij de basiscursus volgde bij Inez Roelofs. Sindsdien is het oefenen in opmerkzaamheid deel geworden van zijn dagelijks leven. In zijn beoefening en begeleiding is een belangrijk aandachtsveld de relatie tussen “formele” beoefening, middels meditatie, en opmerkzaam zijn in het leven van alledag. Ondersteuning hiervoor ervaart hij in de beoefening van vipassana-, metta-meditatie en insight dialogue.