Insight Dialogue

Insight Dialogue is mediteren in interactie. Insight Dialogue is een interpersoonlijke manier van mediteren. De kalmte en het inzicht die je in individuele meditatie ontwikkelt, wordt direct geïntegreerd in de interactie met je gesprekspartner. Hierdoor kom je van mens tot mens tot verdere bevrijding en een dieper inzicht. Het is een Boeddhistische oefening voor de ontwikkeling van wijsheid en mededogen door Vipassana meditatie in dialoog.

Het dagelijks leven staat bol van interpersoonlijke contacten. Wij ervaren veel plezier, maar ook veel stress in de contacten met andere mensen. Als je rust en concentratie opbouwt in individuele meditatie, gaan die vaak verloren op het moment dat we in contact treden met anderen. Voor Gregory Kramer is dit aanleiding geweest een methode te ontwikkelen waarbij mindfulness /opmerkzaamheid toegepast wordt in dialoog met medemediterenden.

De methode van Insight Dialogue wordt ondersteund door zes richtlijnen of instructies: Pauzeren, Ontspannen, Openen, Vertrouw het opkomen van verschijnselen, Aandachtig Luisteren en De Waarheid Spreken (Pauze, Relax, Open, Trust Emergence, Listen Deeply, Speak the truth). Deze instructies geven handvatten voor de wijze van mediteren en contempleren. Ze zijn geen doel maar een middel om je opmerkzaamheid te versterken waardoor je leert gewaar te zijn van wat zich in je afspeelt terwijl je met iemand spreekt. Hierdoor ontstaat ruimte en inzicht.

Insight Dialogue is een enorme uitdaging om opmerkzaamheid in dialoog te oefenen en toe te passen. Het ondersteunt je eigen beoefening in het dagelijkse leven. In de retraites worden individuele Vipassana meditatie- en dialoogsessies afgewisseld. Deelnemers aan retraites en cursussen ervaren vaak verrassende inzichten:

“I can better observe the reactivity in daily life, I can step back and experience more compassion for the other. When I use ‘OPEN’ I have more acceptance of myself…and the other.”

“Thuis oefende ik met mijn partner en hij ging al automatisch meedoen.”

“Ik stond face-to-face met mijn sociale angsten en het mirakel gebeurde dat die angsten verdampten.”

Insight Dialogue in Nederland
In 2009 kwam Gregory Kramer voor het eerst naar Nederland op initiatief van Bart van Melik. Sindsdien zijn er jaarlijks Insight Dialogue retraites georganiseerd, deze werden begeleid door Gregory zelf en samen met Phyllis Hicks en/of Bart van Melik en Sharon Beckman-Brindley.

In oktober 2014 is de Nederlandse vertaling van dit boek verschenen bij uitgeverij Milinda met de titel: Insight Dialogue.

Oefengroepen
Rondom de retraites is een groep enthousiaste beoefenaren ontstaan die zorg dragen voor oefengroepen op verschillende plekken in Nederland. Deze bijeenkomsten worden gefaciliteerd door beoefenaren die meerdere retraites hebben gevolgd bij Gregory Kramer of een van de andere Insight Dialogue leraren. Om aan oefengroepen deel te kunnen nemen is (enige) ervaring met Insight Dialogue nodig (bijvoorbeeld deelname retraite of cursus) of met Vipassana meditatie.

Op een aantal plekken worden introductiecursussen gegeven en je kan meedoen aan ID-oefendagen.
Hieronder meer informatie over de groepen en de mogelijkheden. Voor deelname aan de oefengroepen is (enige) ervaring nodig met Insight Dialogue en/of Vipassana meditatie.

Locaties:

  • Amsterdam
  • Arnhem
  • Enschede
  • Groningen
  • Leiden
  • Nijmegen
  • 's-Hertogenbosch
  • Utrecht

Zie daarvoor de Centra-Nederland