Houding en oefening

Vipassana- of inzichtmeditatie is een techniek die haar oorsprong vindt in het boeddhisme zoals dat tegenwoordig in Zuidoost-Azië beoefend wordt.

Het is een meditatievorm, waarbij methodisch gezien het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal staat en waarbij je kunt leren om op een directe en ongekleurde manier ervaringen in jezelf te observeren. Hierdoor kan een helder en bevrijdend inzicht ontstaan dat je leert hoe je als mens in elkaar zit en hoe je op een vaardige(r) manier om kunt gaan met de wisselvalligheden in het leven. Door middel van het beoefenen van inzichtmeditatie kun je je bewust worden van (in het dagelijkse leven vaak onbewuste of slechts oppervlakkig bewuste) mentale en fysieke verschijnselen in jezelf. Het is een proces van thuis komen bij wat zich in het hier-en-nu in of aan je voordoet, een bewustwordingsproces met als doel het realiseren van helderheid, zuiverheid van geest en bevrijdend inzicht.

Het maakt daarbij niet uit welke levensovertuiging je aanhangt. Het is vooral belangrijk dat je op een open en eerlijke manier je eigen leven gaat bestuderen, zonder uit te gaan van vooronderstellingen of ideeën. Dit bestuderen gebeurt niet op een intellectuele manier, maar door zorgvuldig waar te nemen wat zich van moment tot moment in of aan je voordoet en dit tegelijkertijd te benoemen of te registreren, zonder dat je daarbij hoeft over te gaan tot het analyseren, reflecteren of (ver)oordelen van wat waargenomen wordt.

Hieronder volgen praktische adviezen met betrekking tot het beoefenen van zit-, loop-, buig- en ligmeditatie. Ter ondersteuning zijn tekeningen bijgevoegd met mogelijke zit- en lighoudingen en illustraties voor de loopmeditatie en de buigoefening. Het hoofdstuk wordt afgerond met enkele adviezen met betrekking tot meditatie in het dagelijkse leven.

De oefeningen en adviezen op deze pagina’s komen uit Hoofdstuk 10 uit het door Frits Koster geschreven boek ´Bevrijdend inzicht´ (uitgeverij Asoka)

Vervolgonderdelen:

  1. Vipassana houding en oefening
  2. Zitmeditatie
  3. Loopmeditatie
  4. Buigmeditatie
  5. Ligmeditatie
  6. Vipassana in het dagelijks leven
  7. Oefening: meditatief eten