Ethiek

Vermijd het kwade, doe het goede, ontwikkel de geest...
Dat is de boodschap van alle boeddha’s

In 2019 schreven Hans Gijsen, Riët Aarsse en Joost van den Heuvel Rijnders ‘Handreiking Oefening in ethiek’. Theorie en praktijk van oefening in ethiek voor begeleiders in vipassanā- of inzichtmeditatiegemeenschappen’. De handreiking is met name geschreven voor meditatiebegeleiders en bestuursleden van lokale sangha’s en retraites. In 2019 hebben alle begeleiders en sangha organisatoren een conceptversie ontvangen en zijn er 3 bijeenkomsten in het land geweest om met elkaar over ethiek in gesprek te gaan. Dat werd als heel nuttig, en ook verbindend, ervaren. De ontvangen feedback op de conceptversie is, met behulp van Chris Grijns, verwerkt tot een eindversie in december 2020. De SIM omarmt dit initiatief en faciliteert graag het vervolg.

HANS GIJSEN RIËT AARSSE JOOST vd HEUVEL RIJNDERS

AGENDA

 • Uitnodiging: Zondag 25 April 2021 - Zoom bijeenkomst.
  Voor alle sangha-ondersteuners en begeleiders.
  Het onderwerp is: ‘Het introduceren van sila als onderdeel van het achtvoudige pad’. Een half uur inleiding en een uur uitwisseling in kleinere groepen en terugkoppeling naar de hele groep. Duur van de bijeenkomst: 2 uur (met pauze)
  Meld je aan via: https://forms.gle/VbnM4h1DqF8M9ys28
   
 • Gezocht: Werkgroep Coördinator
  We zijn om zoek naar een coördinator. Een coördinator verzamelt de opmerkingen en ervaringen over de handreiking en helpt mee in het organiseren van de bijeenkomsten. Het is ook mogelijk dit met z’n tweeën te doen. Wil je betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van ethiek in de landelijke vipassana gemeenschap? Contact: joost@inzichtmeditatie.com
   
 • Download hier de Handreiking Ethiek pdf