Ethiek

Vermijd het kwade, doe het goede, ontwikkel de geest...

In de sangha, tijdens de begeleiding van avonden, cursussen en retraites en in het persoonlijke leven zijn ethische vraagstukken alom aanwezig. Daarom worden alle vipassana-begeleiders en ondersteuners in Nederland en België door de SIM van harte uitgenodigd om tweemaal per jaar samen stil te staan bij ethiek.

De volgende sila-bijeenkomst zal in levenden lijve plaatsvinden in Amsterdam op zondag 7 november 2021 van 10:30-15:30 uur en kent naast een inhoudelijk programma ook een informeel deel waar ontmoeten en verbinden centraal staan.

Nadere informatie over de inhoud, de locatie (mogelijk Zen-centrum) en de kosten (zaalhuur) volgt op een later moment.

AGENDA

Landelijke Sila-bijeenkomst, voor vipassana begeleiders en ondersteuners

Datum:            Zondag 7 november 2021

Tijd:                 10:30-15:30 uur

Onderwerp:    De oefening van het niet doden/schaden van alle levende wezens

Aanmelden:    https://nl.surveymonkey.com/r/93T2KYH