Corona virus

Gepubliceerd op: 19 Apr 2020

Corona virus

Namens het bestuur willen we ons medeleven uitspreken over iedereen die getroffen is door het virus, de zieken, hun omgeving, de mensen die lijden onder de economische en andere praktische gevolgen, kortom: iedereen. Lees hier de volledige tekst: https://www.simsara.nl/corona-virus

Bestuursstandpunt
Het bestuur van de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) adviseert voor de periode tot in ieder geval 25 juni 2020 geen groepsgewijze meditatie- of andere bijeenkomsten te organiseren. Dit geldt zowel voor landelijke bijeenkomsten (retraites en DVC) als voor plaatselijke (lokale sangha’s). Reeds georganiseerde bijeenkomsten kunnen worden uitgesteld of worden vervangen door online bijeenkomsten. Voor de periode daarna hangt het af van de ontwikkelingen. We zullen u op de hoogte houden van ons standpunt.

Niet door SIM georganiseerde retraites
Via onze site worden ook vele retraites op de agenda geplaatst die niet door de SIM zijn georganiseerd, maar door andere organisaties. Wij hebben geen zeggenschap over het beleid van deze retraites. We zullen eventuele afgelastingen zo snel mogelijk op onze website veranderen.

Algemeen
We raden iedereen sowieso aan om de richtlijnen van de RIVM en de overheid goed in de gaten te houden. Dat houdt in ieder geval dat ook bij lichte klachten geen risico mag worden genomen en zeker geen bijeenkomsten van welke aard dan ook mogen worden bezocht.

Namens het bestuur van Stichting Inzicht Meditatie

Jochum Stienstra
Voorzitter