Vipassana-retraite Open gewaarzijn

Een open, ontspannen en nieuwsgierige houding voor het ontwikkelen van inzicht

Centraal in deze week staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt. Een van de accenten zal zijn het verkennen van de innerlijke houding waarmee we aan het mediteren zijn.

This retreat is fully booked!
Leraren: 
Joost van den Heuvel Rijnders
Taal: 
Nederlands
Kosten: 
€ 410,- op basis van een eenpersoonskamer
Aanvang: 
zaterdag, 20 oktober, 2018
Starttijd: 
10.00 uur
Eind: 
donderdag, 25 oktober, 2018
Eindtijd: 
11.00 uur.
Gebouw: 
De Weyst
Plaats: 
Handel (NB)

Meer informatie en aanmelden

Contact: 
Nelle Tankink (retraites); Joost van den Heuvel Rijnders (inhoudelijk)
Organisatie: 
SIM

Deelnemers worden uitgenodigd om op een open, natuurlijke en ontspannen manier te kijken naar alles wat is. Deze inclusieve houding zorgt ervoor dat ervaringen niet worden afgewezen of veranderd hoeven worden, maar dat er een bereidheid is om met interesse en nieuwsgierigheid te kijken. Het druppelgewijs ontwikkelen van gewaarzijn ondersteunt op deze manier inzicht of wijsheid, een dieper besef van de dingen zoals ze zijn.

Er wordt gezamenlijk gemediteerd volgens een schema met periodes van loop- en zitmeditatie en na de maaltijden kortere periodes van vrije meditatie. De retraite vindt plaats in stilte, de begeleiding zal bestaan uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie en individuele uitwisselingsgesprekken. ’s Avonds is er een Dhamma-lezing.

Voor deze retraite geldt dat er in de middag een periode zal zijn waarbij deelnemers zelf hun eigen schema van zit- en loopmeditaties indelen en daarmee hun eigen ritme verkennen. Dit versterkt de continuïteit van het gewaarzijn en het vertrouwen in de eigen oefening.
Voor meer info hierover: www.vipassana-meditatie.nu.
We maken gebruik van het oude klooster, een prachtige, meditatieve plek in Noord-Brabant.

Ondersteuningsfonds
Indien financiën een belemmering zijn om je in te schrijven, dan kun je gebruik maken van het ondersteuningsfonds van de SIM en contact opnemen met Hans Gijsen (010-4672952).

Inschrijving
Inschrijving voor deze retraite vindt plaats door overschrijving van het bedrag op NL72TRIO0338469087 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding van Herfstretraite 20-25 okt 2018. Als je naam als deelnemer niet overeenkomt met de naam op het bankafschrift, dan graag ook je naam vermelden.

Meer informatie en aanmelden
Vragen over de retraite en volledig ingevuld aanmeldformulier mailen naar Nelle Tankink: ntankink@hotmail.com
Voor inhoudelijke vragen kun je mailen naar Joost van den Heuvel Rijnders: joost@inzichtmeditatie.com

Dana
Al sinds de tijd van de Boeddha worden leringen en meditatie onderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid (dana, donatie) de hoogte van het inschrijfbedrag is bepaald door direct te maken kosten. De begeleiders krijgen slechts hun reis en verblijfkosten vergoed. Aan het eind van de retraite is gelegenheid om dana te geven voor de begeleiders.

Algemene bepalingen
Bij inschrijving voor een retraite georganiseerd door de SIM gelden ‘Algemene bepalingen”, die je kunt vinden op www.simsara.nl en in de Simsara. Aangeraden wordt deze algemene bepalingen te lezen.

N.B. In geval je onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent, is het aangeraden om - alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met Joost van den Heuvel Rijnders en dit ook te bespreken met je behandelaar.

Deze cursus wordt geleid door:
Joost van den Heuvel Rijnders

Sinds 2006 begeleidt Joost de sangha in Enschede en organiseert basiscursussen, jaargroepen en de wekelijkse meditatieavonden. Als kerndocent is hij verbonden aan de Dhammaverdiepingscursus  (www.dhammaverdiepingscursus.nl)  en verschillende mindfulness opleidingsinstituten. Joost woont in Enschede met zijn vriendin en twee puberzonen en geeft les in het voortgezet onderwijs. Hij ervaart het als een voorrecht om als facilitator mensen individueel en in groepen te ondersteunen op het meditatiepad. De meer dan honderd week- en weekendretraites die hij de afgelopen jaren heeft begeleid waren voor hem zeer inspirerend en hij ziet zijn rol als learning by teaching. In 2017 verscheen zijn boek ‘Terug naar de markt’ (Asoka) over het toepassen van het boeddhisme in het dagelijks leven.

Meer info over Joost: www.inzichtmeditatie.com

Joost is aangesloten bij een collectief van retraitebegeleiders. Meer info: www.vipassana-meditatie.nu

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor bovenstaande retraite. Ook vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

In geval van aanmelding bij een SIM retraite alstublieft ook de volgende informatie:

Uw meditatie-ervaring in het kort: methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang en bijvoorbeeld regelmaat.
Zo ja, omschrijf kort de reden van behandeling/ aard van uw klachten:

N.B. Indien u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de organisatie voordat u zich aanmeldt. Dit omdat (psychische) klachten de meditatiepraktijk kunnen beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat hierover contact met u wordt opgenomen.

“Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode en neem me voor me zo veel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.”